Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ bị ngừng việc muốn nhận tiền hỗ trợ Covid-19 cần điều kiện gì?

16:34 05/05/20

Người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 khi đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục hỗ trợ ra sao?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19 được quy định cụ thể như sau:

Thanh Lợi

22,672