Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nhân viên y tế tiêm vắc xin có được tiền phụ cấp không?

17:03 27/07/21

Nhân viên y tế trực tiếp tiêm vắc xin Covid-19 theo Chương trình tiêm chủng miễn phí có được hưởng phụ cấp đặc thù gì không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 08/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP, trong đó có nội dung:

“Đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với mức 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập”.

Theo Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Chương trình Tiêm chủng mở rộng ban hành, để thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, 01 kíp tiêm chủng gồm tối thiểu 05 người : nhân viên y tế hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn; nhân viên y tế khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm; nhân viên y tế tiêm chủng; nhân viên y tế theo dõi sau tiêm; nhân viên y tế ghi chép danh sách, nhập liệu, báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm.

Như vậy 7.500 đồng/liều tiêm sẽ bồi dưỡng cho cả kíp tiêm vắc xin nhưng tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.

Hiện nay, ngành Y tế đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc nên ngoài các cán bộ y tế thuộc các cơ sở y tế công lập, còn huy động cả cán bộ y tế ngoài công lập (tư nhân), học viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe thực hiện tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho các đối tượng thực hiện theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021.

Trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin chống dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Chương trình Tiêm chủng mở rộng ban hành, Bộ Y tế hướng dẫn nội dung:

Áp dụng phụ cấp đặc thù cho cả kíp tiêm với mức 7.500 đồng/mũi tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) khi thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí.

Trường hợp những đối tượng này thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp, bồi dưỡng chống dịch quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CPNghị quyết 58/NQ-CP thì chỉ được hưởng một trong các chế độ (chế độ nào cao hơn).

Châu Thanh

783