Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người dân TP HCM có được hưởng 02 chính sách hỗ trợ Covid-19?

14:39 31/07/21

“Hiện nay đang có 02 văn bản về chính sách hỗ trợ Covid-19 cho người dân TP HCM. Vậy người dân có được nhận cả 02 chính sách đó không?” – Bạn Linh (TP HCM)

Về vấn đề này, THƯ VIÊN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo nguyên tắc hỗ trợ tại Công văn 2512/UBND-VX ngày 28/7/202 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTg .

- Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP) chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

- Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND) thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

- Đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì được hỗ trợ bổ sung cho bằng mức quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Như vậy, người dân TP HCM chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ.

Trung Tài

125