Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế mùa COVID-19

09:37 08/11/21

Tôi muốn hỏi, trong việc thí điểm mở lại đón khách du lịch quốc tế thì sẽ được thực hiện theo lộ trình nào? Câu hỏi của anh Dũng gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 8044/VPCP- KGVX năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong đó có nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Mục I Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL năm 2021 (Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam) như sau:

1. Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021):

Thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh (Danh mục khu vực và các cơ sở cung ứng dịch vụ được đón khách du lịch quốc tế do các địa phương lựa chọn và công bố công khai).

2. Giai đoạn 2 (từ tháng 01/2022):

Mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 05 địa phương ở giai đoạn 1 (có thể bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế) sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

3. Giai đoạn 3:

Mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Bảo Y

444