Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Làm việc tại nhà mùa Covid-19 có được hưởng trọn lương không?

17:22 06/08/21

Người làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo công việc thì được hưởng bao nhiêu tiền lương?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại khoản 1 điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Với các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm việc ở nhà và hoàn thành công việc được giao thì người sử dụng lao động buộc phải trả lương đầy đủ.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thật sự khó khăn về tài chính do dịch bệnh cần nói rõ điều đó để người lao động cảm thông, chia sẻ và đồng hành nhằm vượt qua khó khăn này.

Doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động về tiền lương thay vì dùng mệnh lệnh, buộc người lao động làm việc ở nhà phải nhận lương ít hơn bình thường. Việc làm này dễ gây ra bức xúc cho người lao động và dẫn đến hậu quả xấu cho doanh nghiệp.

Trung Tài

91