Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lãi suất vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ là bao nhiêu?

16:15 07/05/20

Công ty tôi muốn vay vốn để trả lương cho người lao động đang ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19 thì lãi suất vay là bao nhiêu? Nếu quá hạn không trả thì tính lãi thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Thời hạn vay vốn đối với doanh nghiệp trong trường hợp này tối đa là 12 tháng, với lãi suất trong hạn là 0% và không cần tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, trường hợp đến kỳ hạn trả nợ, nếu doanh nghiệp vay vốn không trả được nợ thì toàn bộ số dư nợ còn lại của khoản vay sẽ được chuyển sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Thanh Lợi

276