Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Khám bệnh BHYT thế nào khi TP.HCM đang giãn cách?

16:14 06/09/21

Người có thẻ BHYT được khám chữa bệnh thế nào trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 5262/SYT-KHTC ngày 03/8/2021, Sở Y tế TP.HCM đã có ý kiến gửi đến BHXH TP.HCM như sau:

Các cơ sở KCB tiếp nhận người bệnh có thẻ BHYT trên địa bàn không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, người bệnh BHYt được hưởng quyền lợi KCB BHYT như các trường hợp KCB đúng tuyến;

Thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Đảm bảo người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chuẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

Như vậy, trong thời gian này, người dân có thẻ BHYT tại TP.HCM có thế đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để khám chữa bệnh BHYT, những trường hợp này có thể được xem như đúng tuyến.

Châu Thanh

55