Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Kế hoạch vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 21/10/2021

16:12 27/10/21

Tôi được biết cách đây mấy ngày thì đường sắt đã được mở trở lại, vậy có kế hoạch cụ thể các tuyến hay hoạt động vận tải bằng đường sắt này hay không? Câu hỏi anh Trung gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải đường sắt phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Tại Tiểu mục 8 Mục V Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021) quy định:

Kế hoạch vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 21/10/2021

8.1.Vận tải hàng hóa thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố theo quy định.

8.2. Vận tải hành khách

8.2.1. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh:

a) Chạy tối đa không quá 04 đôi tàu/ngày, đêm;

b) Trên khu đoạn Hà Nội - Vinh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm;

c) Trên khu đoạn Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm.

Danh sách các ga có tác nghiệp đón/trả khách tại phụ lục số 2 kèm theo

8.2.2. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy tối đa 03 đôi tàu/ngày, đêm.

Các ga đón, trả hành khách trên tuyến: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.

Bảo Y

459