Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hà Nội: Những công việc cần làm của giáo viên trước khi cho học sinh đến trường

13:45 01/11/21

Tôi là giáo viên dạy Anh-Văn ở Hà Nội, xin được hỏi về vấn đề cần làm đối với giáo viên trước khi cho học sinh quay lại trường bao gồm những gì? Câu hỏi của chị Thu gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Mục 1 Hướng dẫn liên ngành 3668/HDLN:SGDĐT-YT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới thì công việc của giáo viên như sau:

Thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

1. Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh.

2. Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

3. Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.

4. Tổ chức đón nhận học sinh tại cổng trường (không nên để cha mẹ học sinh vào trường khi đưa, đón học sinh).

5. Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

6. Chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 bảo đảm được tiêm đủ 02 mũi

7. Giáo viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

8. Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Bảo Y

395