Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Giáo viên trường tư có được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?

16:20 08/05/20

Những giáo viên đang giảng dạy tại các trường ngoài công lập thì có được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  giải đáp như sau:

Giáo viên ngoài công lập khi tham gia giảng dạy sẽ thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động.

Với nhóm đối tượng này thì chia làm 2 trường hợp:

**Trường hợp 1: Bị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương             

- Để được nhận hỗ trợ thì cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

+ Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Lưu ý: Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây cơ quan BHXH thành phố đã ban hành hướng dẫn, theo đó, thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương được xác định từ ngày 01/02/2020 trở đi (Xem chi tiết tại đây).

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

+ Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

(Với điều kiện này thì cần lưu ý, chỉ khi nào giáo viên ký hợp đồng với doanh nghiệp (DN thành lập trường) thì mới thỏa điều điều. Còn trường hợp giảng dạy theo hợp đồng ý với người sử dụng lao động không phải là doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ).

Trường hợp này doanh nghiệp sẽ làm hồ sơ, NLĐ không làm.

- Mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

**Trường hợp 2: Bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Để nhận được hỗ trợ thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có giao kết hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

- Mức hỗ trợ là: 1.000.000 đồng/người/tháng, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

- Thủ tục:  NLĐ nộp hồ sơ đề nghị theo Mẫu số 03 gửi tới UBND cấp xã và đợi kết quả phê duyệt danh sách, nhận hỗ trợ.

Mẫu số 03 

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020.

- Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020.

Quý Nguyễn

877