Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Điều kiện để NLĐ có hợp đồng tại TP.HCM được hỗ trợ do Covid-19

16:39 08/05/20

Cho tôi hỏi điều kiện để NLĐ có hợp đồng tại TP.HCM được hỗ trợ do Covid-19 được quy định thế nào? - Bạn Ngọc Ly (TP.HCM)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

 Theo Công văn 923/BHXH-QLT ngày 29/4/2020,  điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/02/2020 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận Bảng tổng hợp danh sách NLĐ thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 3) theo đúng quy định tại Mục 3 Công văn 906/BHXH-QLT.

Đơn vị sử dụng Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3 cung cấp cho các cơ quan chức năng để được chi hỗ trợ cho NLĐ theo mức quy định của thành phố hoặc trung ương.

Châu Thanh

256