Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty có được cho NLĐ nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu do dịch COVID-19?

10:47 08/05/20

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, công ty phải thay đổi cơ cấu thì có được cho người lao động nghỉ việc hay không?

Vế vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 44 Bộ luật lao động 2012 thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2012; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.

Tuy nhiên, việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Như vậy, nếu vì lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty phải thay đổi cơ cấu nhưng không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thì doanh nghiệp có thể cho người lao động nghỉ việc, nhưng phải thực hiện đúng trình tự theo quy định nêu trên.

Thanh Lợi

856