Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có phải đóng thuế khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

11:12 07/05/20

Xin hỏi, khi tôi được nhận hỗ trợ Covid-19 vì là đối tượng lao động tự do mất việc thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân với số tiền đã nhận không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  giải đáp như sau;

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập chịu thuế sẽ bao gồm:

- Thu nhập từ kinh doanh

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Thu nhập từ đầu tư vốn

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

- Thu nhập từ trúng thưởng

- Thu nhập từ bản quyền

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

- Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Tiền nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của covid-19 không thuộc diện thu nhập chịu thuế theo quy định nêu trên; vì vậy sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Quý Nguyễn

794