Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được giảm phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán do Covid-19?

16:29 08/05/20

Đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19 thì có được giảm phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Thông tư 37/2020/TT-BTC, từ 07/5 – 31/12/2020 thực hiện giảm 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư  272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; trừ:

- Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCN hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

- Phí giám sát hoạt động chứng khoán.

(02 loại phí, lệ phí này vẫn được thực hiện theo Biểu phí quy định tại Thông tư 272).

Như vậy, sẽ có 20/22 khoản phí, lệ phí được giảm 50% mức thu từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Châu Thanh

217