Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có bắt buộc ghi loại vắc xin đã tiêm trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin

13:27 06/10/21

Trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, có bắt buộc phải ghi loại vắc xin đã tiêm không? Mong nhận phản hồi từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19, có quy định về mẫu Giấy xác nhận đã hoàn thành việc tiêm vắc xin như sau:

...

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

……………………………………………………………………………………

Mũi 1/First dose

Ngày/date ..............................

Loại vắc xin/Vaccine:

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ............................

Loại vắc xin/Vaccine:

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trên giấy xác nhận đã hoàn thành việc tiêm vắc xin bắt buộc phải có nội dung loại vắc xin đã tiêm.


TrangTrần

277