Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Chi trả lương hưu cùng 1 lần trong mùa dịch Covid-19?

16:31 25/04/20

Mình bên bưu điện địa phương, mình có nghe nói về vấn đề chi trả lương hưu cộng dồn tháng 4 và tháng 5. Không biết thông tin này thực hư như thế nào? Nhờ chuyên viên hỗ trợ. - Chị Thu Ánh (Đồng Tháp).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Theo Công văn 1020/BHXH-TCKT năm 2020 thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 như sau:

"- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

- Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thời gian chi trả: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tổ chức chi trả, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, xong trước ngày 31/5/2020."

Như vậy, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Thùy An

242