Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Các tỉnh, thành phố được phân chia theo các nhóm nguy cơ ra sao?

14:17 29/04/20

Xin hỏi, quyết định mới nhất đã phân chia các tỉnh, thành phố theo các nhóm nguy cơ như thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  giải đáp như sau:

Để thực hiện việc cách lý xã hội , các tỉnh, thành phố trên cả nước được phân thành 3 nhóm và sẽ có điều chỉnh theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19. Thông tin mới nhất như sau:

- Nhóm nguy cơ cao: Không có tỉnh, thành phố nào có nguy cơ cao. Tuy nhiên, Các huyện Mê Linh, Thường Tín của Thành phố Hà Nội, huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh được xác định  là địa bàn có nguy cơ cao.

- Nhóm có nguy cơ: Thành phố Hà Nội.

- Nhóm nguy cơ thấp: Các tỉnh, thành phố còn lại.

Căn cứ pháp lý: Thông báo 164/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quý Nguyễn

207