Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bệnh viện bị cách ly y tế thì chi phí KCB BHYT thanh toán thế nào?

17:25 27/04/20

"Nếu đang nằm viện mà bệnh viện bị cách ly y tế do Covid-19 thì chi phí khám chữa bệnh BHYT được thanh toán thế nào?" - Đây là thắc mắc của chị Anh Thư (Hà Nội)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Công văn 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020, việc chi trả chi phí KCB BHYT trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH

- Ngân sách nhà nước chi trả:

+ Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

+ Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

+ Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

+ Chi phí thực hiện cách ly y tế.

- Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.

Châu Thanh

188