Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái

28/03/2015 11:28 AM

Từ ngày 20/04/2015, chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo (PCCVLĐ) đối với sĩ quan biệt phái sẽ thực hiện theo Thông tư 09/2015/TT-BQP . Theo đó:

Ms. Phương
- Người được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng PCCVLĐ quy định cho chức vụ đó.

- Người được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo có mức PCCVLĐ cao hơn trước khi biệt phái thì được hưởng mức PCCVLĐ mới kể từ khi quyết định bổ nhiệm có hiệu lực thi hành.

- Người được giao chức vụ lãnh đạo thấp hơn chức vụ lãnh đạo trước khi biệt phái thì được bảo lưu mức PCCVLĐ cũ trong 6 tháng, từ tháng thứ 7 hưởng theo chức vụ mới.

- Người đang được hưởng PCCVLĐ mà có quyết định điều động biệt phái đến nơi không có PCCVLĐ thì được bảo lưu mức PCCVLĐ cũ trong 6 tháng; thôi hưởng từ tháng thứ 7 trở đi.

- Một người giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau thì chỉ hưởng mức PCCVLĐ cao nhất; người được giao quyền đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cũng được trả PCCVLĐ như người giữ chức vụ tương ứng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,471

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
44.201.97.0

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn