Hướng dẫn mới về hợp đồng dịch vụ việc làm

28/02/2015 13:52 PM

Ngày 25/02/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ việc làm quy định tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP52/2014/NĐ-CP .

Ms. Kiều Oanh
Theo đó, trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm ký hợp đồng dịch vụ phải đảm bảo các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ liên hệ của các bên;

- Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán;

- Nội dung cụ thể của dịch vụ việc làm cung cấp (số lượng, chất lượng...);

- Phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện dịch vụ;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Giải quyết tranh chấp, và các nội dung khác (nếu có).

Đối với hợp đồng có thực hiện việc giới thiệu hoặc cung ứng lao động cần quy định thêm về trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH và có hiệu lực từ ngày 10/04/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,573

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn