Điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh

12/05/2014 08:31 AM

Từ ngày 01/6/2014, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu đủ điều kiện:

Minh Nguyệt
- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị;

- Người bệnh được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến;

Ngoài ra, người bệnh sẽ được chuyển lên tuyến cao hơn nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp với danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người bệnh chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới nếu người bệnh đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu, bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở cùng tuyến được thực hiện khi:

- Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật được phê duyệt hoặc phù hợp nhưng không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

- Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được phê duyệt.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,399

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn