Điều kiện hoạt động hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng

08/03/2014 10:34 AM

Cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/2014/TT-BYT để quản lý hoạt động của các tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam.

Trọng Hiền
Thông tư 08 quy định khá cụ thể các điều kiện chung để hoạt động trong lĩnh vực này cũng như các điều kiện riêng để thực hiện từng hoạt động chuyên biệt (như hoạt động giám sát, hoạt động kiểm tra, hoạt động xét nghiệm …)

Tổ chức có đủ điều kiện phải thực hiện đăng ký theo quy định của Thông tư này với Bộ Y tế (thông qua cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) trước khi thực hiện hoạt động.

Đối với các tổ chức đã thực hiện hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trước ngày thông tư này có hiệu lực phải hoàn thành thủ tục thông báo trước ngày 01/11/2014.

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động của các tổ chức này.

Thông tư 08/2014/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,608

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn