Mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh với một số cơ quan khác

25/05/2024 17:29 PM

Ngày 14/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 146-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Mai Khanh

Mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh với một số cơ quan khác

Theo đó, quy định mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh với một số cơ quan khác như sau:

**Quan hệ với ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng và của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của từng tổ chức. Tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp quan trọng liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

**Quan hệ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh

- Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh về triển khai thực hiện chủ trương, quy định của Đảng và của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ của ngành, cơ quan, tổ chức.

- Phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh về chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực được phân công và công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp quản lý.

- Kịp thời gửi báo cáo và các văn bản có liên quan về các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh.

**Quan hệ với các đảng ủy khối cấp tỉnh

- Đảng đoàn, ban cán sự đảng phối hợp với các đảng ủy khối cấp tỉnh trong công tác xây dựng Đảng theo phân công, phân cấp; định kỳ hằng năm hoặc khi cần thì chủ động trao đổi ý kiến với ban thường vụ đảng ủy khối để kịp thời phối hợp công tác.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định đối với đảng viên diện ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý.

- Phối hợp tham gia ý kiến với đảng ủy khối (có liên quan) đối với nhân sự cấp ủy của đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ quan.

Xem chi tiết tại Quy định 146-QĐ/TW ban hành ngày 14/5/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 468

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 25/06/2024 Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử
  • 16:40 | 25/06/2024 Nghị định 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
  • 00:00 | 25/06/2024 Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
  • 16:35 | 24/06/2024 Thông tư 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 về hoạt động đại lý thanh toán
  • 16:30 | 24/06/2024 Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
  • 10:35 | 24/06/2024 Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 10:30 | 24/06/2024 Thông tư 06/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
  • 08:30 | 24/06/2024 Công điện 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
  • 07:55 | 24/06/2024 Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/6/2024 triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay
  • 15:05 | 22/06/2024 Quyết định 165-QĐ/TW ngày 06/6/2024 về Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
34.239.151.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn