Nghị định hướng dẫn phải thể chế hóa đầy đủ các nội dung Luật Đất đai 2024

13/05/2024 14:43 PM

Ngày 10/5/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 208/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất.

Xuân Uyên

Nghị định hướng dẫn phải thể chế hóa đầy đủ các nội dung Luật Đất đai 2024

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có kết luận sau khi nghe báo cáo về nội dung dự thảo 02 Nghị định, cụ thể như sau:

- Đối với Luật Đất đai 2024:

Có nhiều chủ trương, chính sách mới, đột phá về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giá đất; đây là hai Nghị định quan trọng, nhạy cảm, đột phá nhằm bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi trong quá trình phát triển.

Các dự thảo Nghị định xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc bám sát, thể chế hóa đầy đủ các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết; không quy định lại các nội dung đã được quy định trong Luật.

Để hoàn thành Nghị định đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi trình Chính phủ phải khẳng định và chịu trách nhiệm về việc làm rõ phạm vi, đối tượng nội dung của Nghị định thể hiện đầy đủ, không bỏ sót, không chồng chéo nội dung Chính phủ được giao tại Luật Đất đai 2024.

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, đảm bảo tính thống nhất về nội dung giữa các Nghị định và giữa Nghị định với Luật Đất đai 2024, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo không bỏ sót các quy định được Luật giao.

- Đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thẩm định giá, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn, thể chế hóa phương pháp định giá đất bám sát nội dung giao Chính phủ quy định, đảm bảo phương pháp luận, tính khả thi khi Nghị định được ban hành, có tính đến việc sử dụng phương pháp định giá đất hàng loạt, xây dựng vùng giá trị khi có đủ điều kiện.

- Đối với dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó phân nhóm đối tượng để chính sách ban hành thực hiện được, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo sự nhất quán, công bằng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Xem thêm chi tiết tại Thông báo 208/TB-VPCP ngày 10/5/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,332

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 21/06/2024 Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 hướng dẫn Luật Căn cước 2023
  • 17:05 | 21/06/2024 Thông tư 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước
  • 15:30 | 21/06/2024 Thông tư 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
  • 13:40 | 21/06/2024 Quyết định 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  • 09:40 | 21/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
  • 08:55 | 21/06/2024 Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 11:10 | 19/06/2024 Công điện 03/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP
  • 10:40 | 19/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
3.236.116.27

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn