Quy định về cơ sở phục hồi chức năng

18/02/2014 13:47 PM

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y Tế đã ban hành thông tư số 46/2013/TT-BYT quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng (PHCN)

Thế Hiếu
Cơ sở PHCN có các hình thức đó là Bệnh viện PHCN, phòng khám PHCN, và khoa, trung tâm PHCN thuộc cơ sở khám chữa bệnh.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở trên được quy định cụ thể  trong thông tư, nhằm đảm bảo cho quá trình điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh

Bác sỹ chuyên khoa PHCN  phải  được đào tạo chuyên khoa PHCN trở lên, được cấp chứng chỉ hành nghề chữa bệnh về PHCN theo quy định của pháp luật khám chữa bệnh.

Các chức danh chuyên môn khác  đáp ứng các điều kiện theo quy đinh tại thông tư này nhằm  đảm bảo cho quá trình khám chữa bệnh và PHCN.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định về việc thực hiện, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan liên quan trong công tác khám chữa bệnh, PHCN cho người bệnh

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/02/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,737

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn