Ban hành Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

08/03/2024 17:27 PM

Ngày 06/02/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 299/QĐ-BYT về Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế.

Cao Kỵ

Mục đích, yêu cầu của Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế như sau:

Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế quy định việc tiếp nhận, triển khai việc giám định tư pháp theo vụ việc theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án (gọi tắt là Cơ quan trưng cầu giám định) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nhằm thống nhất việc thành lập Hội đồng giám định, trình tự thủ tục hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp theo vụ việc tại các Vụ/Cục/đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Hoạt động Giám định tư pháp phải độc lập, khách quan, trung thực; các thành viên Hội đồng giám định phải đảm bảo về tính chính xác, khách quan, hợp pháp trong kết luận Giám định tư pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định phải giữ bí mật, không được tiết lộ nội dung thông tin, tài liệu, kết luận giám định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Thời hạn Giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

Thời gian trong quy trình giám định được tính là ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định. Thời gian giám định thực hiện theo Điều 26a Luật Giám định tư pháp 2012 được bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020.

Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế

Quy trình Giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Y tế bao gồm 5 bước như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định tư pháp theo vụ việc trong tố tụng hình sự

- Bước 2: Thành lập Hội đồng giám định theo vụ việc

- Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch lộ trình thực hiện

- Bước 4: Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thực hiện việc giám định

- Bước 5: Kết luận giám định

Xem chi tiết tại Quyết định 299/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 06/02/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 882

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 17/07/2024 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • 08:40 | 17/07/2024 Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  • 08:30 | 17/07/2024 Nghị quyết 141/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về hoạt động, chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 17:45 | 16/07/2024 Luật Đường bộ 2024 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 16:20 | 16/07/2024 Quyết định 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • 14:00 | 16/07/2024 Thông tư 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
  • 17:30 | 15/07/2024 Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ngày 29/6/2024 43/2024/QH15
  • 14:30 | 15/07/2024 Nghị định 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
3.235.182.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn