Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng cụm, Khối thi đua ngành y tế từ 15/02/2024

31/01/2024 14:56 PM

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 226/QĐ-BYT về Quy chế tổ chức, hoạt động Cụm, Khối thi đua ngành Y tế.

Cao Kỵ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng cụm, Khối thi đua ngành y tế từ 15/02/2024

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng cụm, Khối thi đua ngành y tế từ 15/02/2024 bao gồm:

- Chủ trì, điều hành các hoạt động thi đua của Cụm, Khối, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ về mọi hoạt động của Cụm, Khối thi đua;

- Chủ trì, kết luận các Hội nghị của Cụm, Khối thi đua;

- Thay mặt Cụm, Khối thi đua ký các văn bản để triển khai nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua và được sử dụng chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị mình khi ban hành các văn bản này.

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Cụm, Khối thi đua báo cáo, cung cấp số liệu kết quả công tác, xác minh, giải trình về tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị Cụm, Khối thi đua;

- Xây dựng các văn bản có liên quan đến việc tổ chức Hội nghị của Cụm, Khối thi đua; báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả tổ chức Hội nghị theo quy định.

- Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Y tế;

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua trong Cụm, Khối thi đua.

- Trao đổi thống nhất trong Cụm, Khối thi đua để dự kiến Trưởng, Phó trưởng Cụm, Khối thi đua của năm tiếp theo, báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

- Trình hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Y tế xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua cho tập thể theo quy định.

- Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Trưởng, Phó trưởng Cụm, Khối thi đua năm tiếp theo theo quyết định cử Trưởng, Phó trưởng Cụm, Khối thi đua của Bộ Y tế sau khi kết thúc năm công tác hoặc năm học đối với các cơ sở đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Y tế giao.

Quyết định 226/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024, các Quyết định trước đây trái với Quyết định 226/QĐ-BYT được bãi bỏ.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 680

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 17/07/2024 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • 08:40 | 17/07/2024 Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  • 08:30 | 17/07/2024 Nghị quyết 141/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về hoạt động, chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 17:45 | 16/07/2024 Luật Đường bộ 2024 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 16:20 | 16/07/2024 Quyết định 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • 14:00 | 16/07/2024 Thông tư 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
  • 17:30 | 15/07/2024 Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ngày 29/6/2024 43/2024/QH15
  • 14:30 | 15/07/2024 Nghị định 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
3.235.182.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn