Ý kiến của Bộ Xây dựng về rà soát, đề xuất sửa đổi Thông tư thu phí, lệ phí

07/10/2023 14:10 PM

Ngày 29/9/2023, Bộ Xây dựng có Công văn 4342/BXD-KHTC gửi Bộ Tài chính về rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí.

Nhật Vy

Ý kiến của Bộ Xây dựng về rà soát, đề xuất sửa đổi Thông tư thu phí, lệ phí

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8993/BTC-CST ngày 22/8/2023 của Bộ Tài chính về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí. Sau khi rà soát và nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

(1) Rà soát quy định tại các Nghị định về cơ cấu, tổ chức và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về cung cấp dịch vụ, đối chiếu với các Thông tư quy định thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý

- Rà soát quy định về cơ cấu tổ chức: Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1591/QĐ-BXD ngày 17/12/2018 quy định về quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng.
Trong đó, Văn phòng Bộ Xây dựng là đầu mối thực hiện công tác thu phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng (BPMC).

Đơn vị chủ trì thực hiện dịch vụ công quản lý nhà nước, gồm các đơn vị:

+ Cục Hạ tầng kỹ thuật (Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công);

+ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động);

+ Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Lệ phí: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; Phí: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở); Cục Kinh tế xây dựng (Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng);

+ Vụ Kế hoạch - Tài chính (Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

- Rà soát các quy định đang áp dụng để thu phí, lệ phí

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quy định tại các Luật chuyên ngành (Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Kiến trúc năm 2019; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) và các hướng dẫn chi tiết Luật;

Bộ Xây dựng (Cục Kinh tế xây dựng) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; xây dựng Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch gửi Bộ Tài chính và đã ban hành 04 Thông tư.

+ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

+ Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Thông tư 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 về sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 và Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, việc kê khai, nộp phí, tỷ lệ để lại quản lý và sử dụng;

Thông tư 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch;

Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 quy định mức thu, chế độ thu nộp, lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư;

Thông tư 44/2023/TF-BTC ngày 29/6/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...

Hiện nay, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị) đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng xin ý kiến, hướng dẫn quản lý, thu, sử dụng kinh phí thẩm định Đề án phân loại đô thị đối với các Đề án do Cục phát triển đô thị thẩm định, đồng thời đề xuất sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan để đảm bảo phù hợp đúng quy định của pháp luật và Luật phí, lệ phí.

(2) Rà soát về sửa đổi tên tổ chức thu phí, lệ phí

Căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị thu phí, lệ phí của Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý, hành chính không thay đổi tên tổ chức.

Xem chi tiết tại Công văn 4342/BXD-KHTC ngày 29/09/2023.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,520

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
3.233.232.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn