Thay đổi mức phạt VPHC trong lĩnh vực xăng dầu

06/09/2013 11:28 AM

Từ ngày 10/10/2013, mức phạt VPHC trong kinh doanh xăng dầu sẽ có một số thay đổi như sau:

Huỳnh Như
Tăng mức phạt tối đa đối với hành vi làm giả, thuê mượn hoặc tẩy xóa, sửa chữa Giấy phép kinh doanh lên đến 50 triệu đồng; tăng gấp đôi so với quy định hiện hành.
 
Giảm mức phạt tối đa đối với các hành vi không niêm yết giá bán lẻ, bán không đúng giá niêm yết, tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 30 triệu xuống còn 20 triệu.

Thời gian tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh cũng được điều chỉnh giảm còn 01 đến 06 tháng; trước đây thời gian tước giấy phép lên đến 12 tháng.

Đây là một số nội dung tiêu biểu được quy định tại chương 3 Nghị định 97/2013/NĐ-CP, quy định về việc xử lý VPHC trong kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định 104/2011/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,201

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn