Mức phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế áp dụng từ ngày 16/10/2023

31/08/2023 16:00 PM

Ngày 30/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu phí lĩnh vực y tế, trong đó quy định phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế.

Duy Văn

Mức phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế áp dụng từ ngày 16/10/2023

- Phí thẩm định công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế như sau:

+ Loại A: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Loại B: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D: 6.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Mức phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế áp dụng từ ngày 16/10/2023

- Phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là 3.500.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như sau:

+ Thẩm định cấp mới: 11.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Thẩm định thay đổi tên thương mại: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Thẩm định gia hạn: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định đăng ký lưu hành bổ sung là 2.500.000 đồng/lần đối với các trường hợp:

+ Thay đổi tên, địa chỉ đơn vị sản xuất, đơn vị đăng ký;

+ Thay đổi quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;

+ Thay đổi địa điểm sản xuất, cơ sở sản xuất và thay đổi về tác dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng.

- Phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: 600.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: 2.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí công bố đủ điều kiện sản xuất, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn: 300.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư 59/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/10/2023 và thay thế Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,438

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn