DNNN sẽ phải công khai thông tin tài chính

13/07/2013 10:13 AM

Theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP, từ ngày 15/8, các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải thực hiện việc công khai thông tin tài chính trong quá trình hoạt động.

Trọng Hiền
Các nội dung cần công khai của Doanh nghiệp bao gồm:

- Tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Việc trích, lập và sử dụng các quỹ;
- Các khoản đóng góp cho NSNN;
- Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của NLĐ;
- Tình hình quản trị doanh nghiệp;
- Tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng… của viên chức quản lý.

Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công khai thông tin theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Đối với chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp cũng phải thực hiện công khai theo các quy định của Nghị định 61.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang thực hiện soạn thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,293

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn