Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế về y tế

10/04/2013 09:38 AM

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2013/TT-BYT hướng dẫn tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam với những mốc thời gian được quy định cụ thể hơn trước:

Thùy Dương
Cơ quan tổ chức hội thảo phải gửi hồ sơ xin phép đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) chậm nhất là 60 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đối với các hội thảo thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng; 35 ngày làm việc đối với hội thảo thuộc thẩm quyền quyết định của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong thời gian 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ gửi văn bản thông báo đồng ý hay không đồng ý cho phép tổ chức hội thảo quốc tế cho cơ quan tổ chức và nêu rõ lý do.

Hồ sơ, thủ tục xin phép tổ chức hội thảo quốc tế về y tế được quy định cụ thể trong Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 và thay thế cho Thông tư số 24/2001/TT-BYT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,052

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn