Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế về y tế

10/04/2013 09:38 AM

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2013/TT-BYT hướng dẫn tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam với những mốc thời gian được quy định cụ thể hơn trước:

Ms. Thùy Dương
Cơ quan tổ chức hội thảo phải gửi hồ sơ xin phép đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) chậm nhất là 60 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đối với các hội thảo thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng; 35 ngày làm việc đối với hội thảo thuộc thẩm quyền quyết định của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong thời gian 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ gửi văn bản thông báo đồng ý hay không đồng ý cho phép tổ chức hội thảo quốc tế cho cơ quan tổ chức và nêu rõ lý do.

Hồ sơ, thủ tục xin phép tổ chức hội thảo quốc tế về y tế được quy định cụ thể trong Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 và thay thế cho Thông tư số 24/2001/TT-BYT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,545

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn