Chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

13/05/2022 09:26 AM

Đây là nội dung chính tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt là trình độ tiến sĩ.

Lý Hải

Theo đó, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế. Trong đó, đặc biệt lưu ý:

- Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học phù hợp với chuẩn mực của khu vực và thế giới;

- Ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác trong đào tạo sau đại học;

- Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau đại học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo sau đại học:

- Ban hành quy định hướng dẫn trong công tác đào tạo; thực hiện chuẩn chương trình đào tạo; quy chế tuyển sinh và đào tạo hiện hành;

- Bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; thực hiện nghiêm quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;

- Công khai, minh bạch các bước tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng;

- Đẩy mạnh đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học; thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với những cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ: quy trình lựa chọn đề tài nghiên cứu; tiêu chuẩn và điều kiện của người hướng dẫn,các thành viên hội đồng đánh giá luận văn, luận án;...

Xem chi tiết tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,192

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn