Thêm đối tượng được vay ngoại tệ

31/12/2012 19:27 PM

Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu (được Bộ Công Thương giao hạn mức 2013) có nhu cầu vay ngoại tệ để thanh toán nợ ra nước ngoài khi không có hoặc không có đủ nguồn ngoại tệ để trả nợ vay sẽ được xem xét cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đến hết ngày 31/12/2013.

Ms.Thu Trâm
Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 37/2012/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 28/12/2012.

Theo đó, một số nhu cầu vốn khác cũng được xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ như:

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền NK hàng hóa, dịch vụ ; Cho vay ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa XK mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay; Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án quan trọng được Quốc hội, Chính phủ,… chủ trương đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,556

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn