Sử dụng tài sản NN sai: phạt đến 50 triệu

10/09/2012 11:58 AM

Hành vi biếu, tặng cho, trao đổi tài sản nhà nước (TSNN) không đúng quy định nếu tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì mức phạt là 30-50 triệu. Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp thu hồi đối với tài sản biếu, tặng cho, trao đổi không đúng quy định.

Huyền Trang
Đây là quy định mới tại Nghị định 66/2012/NĐ-CP được Chính Phủ thông qua ngày 06/9/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, hành vi biếu, tặng cho, trao đổi TSNN không đúng quy định có giá trị dưới 100 triệu bị phạt từ 5 - 10 triệu; Trường hợp tài sản là xe ô tô, tài sản có giá trị từ 100 triệu trở lên thì mức phạt là 10 - 20 triệu. Mức phạt cao nhất cho hành vi mua sắm TSNN vượt tiêu chuẩn, định mức quy định là 20 triệu. 

Đối với hành vi cho mượn TSNN không đúng quy định như cho mượn xe ô tô, TSNN có giá trị từ 100 triệu trở lên: phạt từ 5 – 10 triệu; Hành vi cho mượn trụ sở làm việc: mức phạt từ 10 – 20 triệu. Đặc biệt, nếu có hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc: mức phạt từ 20 - 30 triệu. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức còn bị áp dụng một số biện pháp khắc phục tương ứng với loại hành vi vi phạm quy định cụ thể tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ 01/11/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,789

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
3.235.172.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn