15 văn bản QPPL của Bộ Y tế đã hết hiệu lực

25/01/2021 08:15 AM

Ngày 22/01/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2020.

Đình Thiên

Trong đó, 15 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đã hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

- Nghị định 23-HĐBT ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế (hết hiệu lực từ 30/12/2020).

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (hết hiệu lực từ 15/11/2020).

- Chỉ thị 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999; Quyết định 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006; Chỉ thị 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007; Quyết định 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007  (hết hiệu lực từ 03/01/2020).

- Thông tư 22/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/02/2020).

- Thông tư 28/2014/TT-BYT và Thông tư 06/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/01/2020).

- Thông tư 09/2016/TT-BYT (hết hiệu lực từ 06/10/2020).

- Thông tư số 45/2017/TT-BYT và Thông tư 01/2010/TT-BYT (hết hiệu lực từ 15/3/2020).

- Thông tư 47/2017/TT-BYT (hết hiệu lực từ 20/8/2020).

- Quyết định 385/2001/QĐ-BYT  và Chỉ thị 04/2003/CT-BYT (hết hiệu lực từ 15/02/2020).

Xem thêm danh sách các văn bản hết hiệu lực một phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 457/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 22/01/2021).

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,805

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn