15 văn bản QPPL của Bộ Y tế đã hết hiệu lực

25/01/2021 08:15 AM

Ngày 22/01/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2020.

Đình Thiên

Trong đó, 15 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đã hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

- Nghị định 23-HĐBT ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế (hết hiệu lực từ 30/12/2020).

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (hết hiệu lực từ 15/11/2020).

- Chỉ thị 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999; Quyết định 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006; Chỉ thị 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007; Quyết định 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007  (hết hiệu lực từ 03/01/2020).

- Thông tư 22/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/02/2020).

- Thông tư 28/2014/TT-BYT và Thông tư 06/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/01/2020).

- Thông tư 09/2016/TT-BYT (hết hiệu lực từ 06/10/2020).

- Thông tư số 45/2017/TT-BYT và Thông tư 01/2010/TT-BYT (hết hiệu lực từ 15/3/2020).

- Thông tư 47/2017/TT-BYT (hết hiệu lực từ 20/8/2020).

- Quyết định 385/2001/QĐ-BYT  và Chỉ thị 04/2003/CT-BYT (hết hiệu lực từ 15/02/2020).

Xem thêm danh sách các văn bản hết hiệu lực một phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 457/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 22/01/2021).

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,681

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý
  • 10:00 | 01/12/2022 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • 09:30 | 01/12/2022 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 17:20 | 30/11/2022 Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  • 14:20 | 30/11/2022 Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
  • 14:15 | 30/11/2022 Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn