Cơ cấu lại nhân sự trong cơ quan THA

19/05/2012 11:26 AM

Cơ quan quản lý thi hành án (THA) hình sự thuộc Bộ Công an và Công an cấp huyện sẽ bao gồm một Thủ trưởng và một Phó Thủ trưởng. Cơ quan THA Công an cấp tỉnh thì được tổ chức gồm một Thủ trưởng và ba Phó Thủ trưởng, trong đó có một Phó Thủ trưởng thường trực.

Ms.Thụy Hân

Nội dung trên được quy định trong Thông tư 25/2012/TT-BCA của Bộ Công an vừa được ban hành vào ngày 02/5/2012 vừa qua.

Đối tượng được bổ nhiệm vào các chức vụ trên là những người đã có thâm niên làm việc lâu năm trong nghề và giữ các vị trí trọng yếu trong các cơ quan công an như: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cục cảnh sát THA hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ được bổ nhiệm làm Thủ trưởng và Phó thủ trưởng cơ quan quản lý THA thuộc BCA; Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác THA hình sự được bổ nhiệm làm Thủ trưởng cơ quan THA hình sự cấp tỉnh…

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trên được quy định cụ thể tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư. Ngoài ra, tại Điều 9 cũng quy định các cơ quan công an đều phải có con dấu riêng để đảm bảo cho hoạt động THA được diễn ra thuận lợi, dễ dàng.

Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/6/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,059

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn