Cơ cấu lại nhân sự trong cơ quan THA

19/05/2012 11:26 AM

Cơ quan quản lý thi hành án (THA) hình sự thuộc Bộ Công an và Công an cấp huyện sẽ bao gồm một Thủ trưởng và một Phó Thủ trưởng. Cơ quan THA Công an cấp tỉnh thì được tổ chức gồm một Thủ trưởng và ba Phó Thủ trưởng, trong đó có một Phó Thủ trưởng thường trực.

Ms.Thụy Hân

Nội dung trên được quy định trong Thông tư 25/2012/TT-BCA của Bộ Công an vừa được ban hành vào ngày 02/5/2012 vừa qua.

Đối tượng được bổ nhiệm vào các chức vụ trên là những người đã có thâm niên làm việc lâu năm trong nghề và giữ các vị trí trọng yếu trong các cơ quan công an như: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cục cảnh sát THA hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ được bổ nhiệm làm Thủ trưởng và Phó thủ trưởng cơ quan quản lý THA thuộc BCA; Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác THA hình sự được bổ nhiệm làm Thủ trưởng cơ quan THA hình sự cấp tỉnh…

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trên được quy định cụ thể tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư. Ngoài ra, tại Điều 9 cũng quy định các cơ quan công an đều phải có con dấu riêng để đảm bảo cho hoạt động THA được diễn ra thuận lợi, dễ dàng.

Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/6/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,594

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn