Xây dựng Nghị định mới về NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

13/11/2018 10:55 AM

Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.

Hải Anh

Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007.

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế, trình Chính phủ theo quy định.

(Trước đó, Chính phủ đã  ban hành Nghị định 126 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 29/8/2007).

Ngoài ra, cũng tại Nghị quyết 140/NQ-CP , Chính phủ triển khai thực hiện nhiều nội dung, đơn cử:

- Giao Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội;

- Tiếp tục thực hiện chính sách học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở tại TP HCM theo quy định pháp luật hiện hành, chưa thực hiện chủ trương miễn giảm.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,326

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn