Hướng dẫn về khoản chi mua quà cho NLĐ không dùng quỹ phúc lợi

20/10/2018 10:23 AM

Tổng Cục thuế vừa ban hành Công văn 4003/TCT-CS về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi. Theo đó:

Kim Huệ

Điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và được khấu trừ GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ đó là:

Khoản chi mua hàng hóa bên ngoài làm quà tặng cho cán bộ, công nhân viên (vd: quà trung thu, quà tết…) không dùng quỹ phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế được thực hiện trong năm tính thuế.

(Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT theo quy định).

Nội dung hướng dẫn nêu trên được căn cứ vào:

- Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015;

- Khoản 7, 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;

- Khoản 1, 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;

- Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015.

Xem chi tiết tại  Công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,298

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn