Mới: Sửa đổi nhiều phụ lục, biểu mẫu về BHXH, BHYT tại QĐ 595

27/07/2018 14:06 PM

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 đã sửa đổi, bổ sung nhiều phụ lục, biểu mẫu về BHXH, BHYT tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 như sau:

Kim Huệ

File Word biểu mẫu mới về BHXH, BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2018

- Sửa đổi Phụ lục 1 - Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH:

+ Bãi bỏ Khoản 1.3, Mục 1, Phụ lục 01;

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1.2 Mục 1 – Phần hồ sơ chứng minh để xác nhận cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH:

“a) Hồ sơ kèm theo của người lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương bao gồm:”

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT

- Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn khai tại Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,340

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn