Thanh tra, rà soát các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cả nước

10/05/2018 09:26 AM

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 1838/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học. Theo đó:

Trần Trang

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung:

- Rà soát, đánh giá hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong địa bàn hoặc phạm vi quản lý;

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức thanh kiểm tra các quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy tại các trung tâm;

- Có biện pháp xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm quy định hiện hành;

- Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai về thông tin danh sách các trung tâm trong phạm vi quản lý đã được cấp phép hoạt động;

- Công khai danh sách học viên được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên trang thông tin của đơn vị.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1838/BGDĐT-GDTX ngày 9/5/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,140

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 02/10/2023 Thông tư 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
  • 07:19 | 02/10/2023 Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
  • 07:50 | 28/09/2023 Thông tư 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP
  • 13:50 | 27/09/2023 Công văn 2754/BHXH-CSXH ngày 05/9/2023 về cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân
  • 00:00 | 27/09/2023 Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  • 17:05 | 26/09/2023 Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế
  • 17:00 | 26/09/2023 Công văn 5155/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
  • 09:35 | 26/09/2023 Công văn 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 về đẩy mạnh hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
  • 09:30 | 26/09/2023 Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/9/2023 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng
  • 07:40 | 26/09/2023 Quyết định 757/QĐ-BNV ngày 25/9/2023 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn