Thay đổi hệ số k = 1,1 khi tính chi phí hoạt động BQL dự án PPP

07/12/2017 15:43 PM

Đây là nội dung mới tại Quyết định 1191/QĐ-BXD quy định chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án (QLDA) đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); cụ thể:

Minh Phương

- Chi phí hoạt động của Ban QLDA PPP được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%)  tại Quyết định này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

- Đối với các dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, chi phí sẽ được điều chỉnh với hệ số k = 1,1;

- Trong trường hợp các công trình của dự án được thi công riêng biệt trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì chi phí hoạt động sẽ không điều chỉnh với hệ số k = 1,1;

Khi đó, cần căn cứ quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán của từng công trình được duyệt để xác định chi phí hoạt động của đơn vị. 

- Công thức tính và các định mức đầu tư tính theo tỷ lệ phần trăm được quy định chi tiết tại văn bản.

Quyết định 1191/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,719

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 04/03/2024 Thông tư 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 13:30 | 04/03/2024 Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  • 10:50 | 04/03/2024 Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
  • 10:40 | 04/03/2024 Nghị định 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
  • 10:40 | 04/03/2024 Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới
  • 09:30 | 04/03/2024 Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
  • 08:00 | 04/03/2024 Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
  • 16:05 | 02/03/2024 Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 16:00 | 02/03/2024 Công văn 485/TCT-KK ngày 06/02/2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra
  • 08:20 | 02/03/2024 Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 01/03/2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn