Phấn đấu mỗi năm ít nhất 600.000 thanh niên có việc làm

21/07/2017 11:24 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020).

Ngọc Duy

Theo đó, mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên phấn đấu đến năm 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Ít nhất 600.000 thanh niên được giải quyết việc làm mỗi năm;

- 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế;

- 100% thanh niên khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại;

- Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 7%, nông thôn xuống dưới 6%;

- Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm;

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp;

- 70% thanh niên làm việc ở khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị các kiến thức về pháp luật, về kỹ năng an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp,…

Quyết định 1042/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 17/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,999

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
  • 07:40 | 28/11/2022 Quyết định 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn