Quy định về thành phần hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải

27/06/2017 16:14 PM

Ngày 15/5/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Võ Thương

Theo đó, quy định hồ sơ của một vụ tai nạn lao động hàng hải gồm các thành phần sau:

- Biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có);

- Sơ đồ và ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân;

- Bản sao Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích (trừ trường hợp mất tích theo tuyên bố của Tòa án);

- Bản sao Biên bản giám định kỹ thuật, pháp y và kết luận giám định tư pháp (nếu có);

- Biên bản lấy lời khai của nạn nhân (theo mẫu Phụ lục V), người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động;

- Biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải và Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra;

- Giấy chứng thương và giấy ra viện của cơ sở y tế được điều trị (nếu có);

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu ở các điểm a, b, d, đ, e khoản 1 Điều 10 nếu tai nạn lao động hàng hải xảy ra ngoài lãnh thổ VN (nếu có).

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,692

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn