Mục tiêu phòng, chống tội phạm đến năm 2020

16/02/2017 16:34 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Hùng Phương

Theo đó, Chương trình đặt ra một số mục tiêu quan trọng như sau:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh, giáo dục người phạm tội

- Giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, giảm từ 15 - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện

- Tăng tỷ lệ điều tra tội phạm lên 75%; tăng 5 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng

- Ít nhất 50% số khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội xuống dưới 15%; hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết các vụ án hình sự từ 95% trở lên

- Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ làm công tác về hình sự.

Quyết định 199/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,855

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 02/10/2023 Thông tư 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
  • 07:19 | 02/10/2023 Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
  • 07:50 | 28/09/2023 Thông tư 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP
  • 13:50 | 27/09/2023 Công văn 2754/BHXH-CSXH ngày 05/9/2023 về cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân
  • 00:00 | 27/09/2023 Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  • 17:05 | 26/09/2023 Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế
  • 17:00 | 26/09/2023 Công văn 5155/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
  • 09:35 | 26/09/2023 Công văn 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 về đẩy mạnh hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
  • 09:30 | 26/09/2023 Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/9/2023 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng
  • 07:40 | 26/09/2023 Quyết định 757/QĐ-BNV ngày 25/9/2023 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn