“Mười điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ” tại bệnh viện

01/11/2016 10:22 AM

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 38/2016/TT-BYT quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Nguyễn Thạch

Theo đó, quy định các cơ sở khám, chữa bệnh phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện “Mười điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ” với nội dung sau:

- Có bản quy định việc NCBSM;

- Đào tạo cho cán bộ y tế kỹ năng để thực hiện quy định NCBSM;

- Cho thai phụ biết lợi ích của việc NCBSM;

- Giúp các bà mẹ cho con bú trong vòng 1 giờ sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn;

- Hướng dẫn các bà mẹ cho con bú và duy trì nguồn sữa;

- Không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng thức ăn, nước uống ngoài sữa mẹ, trừ khi có chỉ định của y tế;

- Để mẹ và con ở cùng nhau suốt 24 giờ/ngày trong thời gian đầu sau sinh;

- Không cho trẻ đang bú sữa mẹ sử dụng bình bú, vú nhân tạo;

- Khuyến khích cho trẻ được bú theo nhu cầu;

- Thành lập và giới thiệu bà mẹ tham gia nhóm hỗ trợ NCBSM khi ra viện.

Thông tư 38/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,030

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn