Tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

03/10/2016 14:33 PM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 35/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế (DVKTYT) thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Hoàng Tùng

Theo đó, tỷ lệ thanh toán BHYT đối với DVKTYT được hướng dẫn như sau:

- Đối với DVKTYT có quy định tỷ lệ thanh toán cụ thể tại Cột 4 của Danh mục 1 thì áp dụng tỷ lệ cụ thể đó.

- Đối với DVKTYT có quy định mức giá thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật khác quy định tại Cột 4 thì tỷ lệ thanh toán là 100% giá DVKTYT có tên tại Cột 4 của Danh mục 1.

- Đối với DVKTYT không thuộc hai trường hợp trên thì tỷ lệ thanh toán là 100% giá DVKTYT đó.

- Đối với DVKTYT mà giá đã bao gồm chi phí thuốc, vật tư y tế thì tỷ lệ thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư này mà không tính tỷ lệ thanh toán riêng đối với thuốc, vật tư y tế.

Thông tư 35/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,829

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn