Tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

03/10/2016 14:33 PM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 35/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế (DVKTYT) thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Hoàng Tùng

Theo đó, tỷ lệ thanh toán BHYT đối với DVKTYT được hướng dẫn như sau:

- Đối với DVKTYT có quy định tỷ lệ thanh toán cụ thể tại Cột 4 của Danh mục 1 thì áp dụng tỷ lệ cụ thể đó.

- Đối với DVKTYT có quy định mức giá thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật khác quy định tại Cột 4 thì tỷ lệ thanh toán là 100% giá DVKTYT có tên tại Cột 4 của Danh mục 1.

- Đối với DVKTYT không thuộc hai trường hợp trên thì tỷ lệ thanh toán là 100% giá DVKTYT đó.

- Đối với DVKTYT mà giá đã bao gồm chi phí thuốc, vật tư y tế thì tỷ lệ thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư này mà không tính tỷ lệ thanh toán riêng đối với thuốc, vật tư y tế.

Thông tư 35/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,030

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn