Tài liệu chuẩn I-VAN về thủ tục bảo hiểm điện tử

12/08/2016 16:25 PM

Ngày 02/8/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) ban hành Quyết định 1101/QĐ-BHXH về tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và BHXHVN phiên bản 2.0.

Hoàng Hiệp

Theo đó, quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định 08/2015/QĐ-TTg như là:

- Quy định về định dạng dữ liệu.

- Mô hình kết nối hệ thống iGW.

- Chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu.

- Các loại Hồ sơ, Biểu mẫu theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015.

- Chuẩn dịch vụ iGW về:

+ Đăng ký giao dịch BHXH iGW.

+ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ iGW.

+ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ iGW.

+ Gửi/nhận hồ sơ điện tử iGW.

+ Trả kết quả hồ sơ đã giao dịch BHXH.

+ Trả thông tin file kết quả giao dịch hồ sơ đã xử lý.

+ Trả số hồ sơ.

Xem chi tiết quy trình tại tài liệu kèm theo Quyết định 1101/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,809

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn