Hướng dẫn chi tiết về điều chỉnh tăng lương hưu

03/08/2016 09:02 AM

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 hướng dẫn thời điểm điều chỉnh tăng lương hưu theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP như sau:

Khánh Vi

- Thời điểm tăng 8% lương hưu được tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu

Ví dụ: Ông A, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2015 với mức lương hưu tại tháng 01/2015 là 5.200.000 đồng/tháng thì mức lương hưu sau điều chỉnh là: 5.200.000 x 1,08 = 5.616.000 đồng/tháng.

Thời điểm hưởng mức lương hưu 5.616.000 đồng/tháng được tính từ tháng 01/2015.

- Thời điểm điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu dưới 2.000.000 đồng/tháng được tính từ:

+ Tháng 01/2016 đối với người đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016.

+ Từ thời điểm bắt đầu hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ví dụ: Ông C, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 với mức lương hưu tại tháng 01/2016 là 1.600.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu sau điều chỉnh: 1.600.000 x 1,08 = 1.728.000 đồng/tháng.

Do mức lương hưu sau điều chỉnh thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên ông C thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng là: 1.728.000 + 250.000 = 1.978.000 đồng/tháng.

Thời điểm hưởng mức lương 1.978.000 đồng/tháng được tính từ tháng 01/2016.

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,921

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn