Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

21/05/2016 09:29 AM

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016.

Xuân Ngọc

Theo đó, quy định về việc phối hợp trong giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục về vấn đề này cho các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép vào chương trình đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

- Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp thực hiện việc giáo dục cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình.

- VKSND tối cao và TAND tối cao phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để giáo dục cho người bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử.

- UBND cấp tỉnh thực hiện giáo dục cho người  dân trên địa bàn quản lý…

Quyết định 21/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/7/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,923

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn